Súri vás to? Pozrite si naše

Skladovky
Články

Potrebujem na zateplenie domu stavebné povolenie?

Potrebujem na zateplenie domu stavebné povolenie?

predchádzajúcej časti Magazínu sme sa spoločne pozreli na to, čo sú to drobné stavby, ako sa realizuje ich ohlásenie stavebnému úradu a aj na to, aké sankcie hrozia za ich neohlásenie. Veríme, že sme vám túto problematiku dostatočne ozrejmili a priniesli užitočné a praktické informácie. V tejto časti sa „na zúbky“ pozrieme podobnej legislatívnej problematike. Bude sa týkať zateplenia domu a otázky, či je na túto činnosť potrebné stavebné povolenie. 

Táto pomerne častá otázka je tak trochu „záludná“. Na internetových stránkach, poradniach a fórach nájdete niekoľko rôznych odpovedí, ktoré často plnia práve opačnú funkciu než poskytnúť relevantné informácie a po ich prečítaní ste možno ešte viac zmätení, než ste boli na začiatku. Pozreli sme sa preto na túto záležitosť podrobnejšie, aby sme vám ozrejmili problematiku zatepľovania domu a stavebného povolenia. 

Do akej kategórie spadá rodinný dom?

Zákon č. 50/1976 Zb. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej ako stavebný zákon) v § 43 uvádza členenie stavieb podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu na pozemné stavby a inžinierske stavby. 

„Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy.“ 

Rodinný dom spadá do kategórie bytové budovy a je definovaný ako budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Na stavbu bytových budov (bytové domy, rodinné domy, ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov) je potrebné stavebné povolenie. Ako je to však so stavebným povolením, ak sa rozhodnete zatepliť už postavený dom?

domček so zimnou čiapkou na hlave

Stavebné povolenie či ohlásenie?

Podľa § 54 stavebného zákona sa stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. 

Je teda pri zatepľovaní potrebné stavebné povolenie alebo stačí ohlásenie stavebnému úradu? 

V § 55 stavebného zákona sa uvádza, že pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách sa stavebné povolenie vyžaduje. Podľa § 55 ods. 2 ohlásenie stavebnému úradu postačí v týchto prípadoch

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí, 
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, 
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, 
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m, 
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

V kontexte zatepľovania rodinného domu je potrebné vziať do úvahy práve § 55 ods. 2 písm. c). Práve týmto ods.2 písm. c) dochádza v kontexte zateplenia domu ku konfliktu. Zateplenie sa totiž považuje za stavebnú úpravu, ktorou sa zmení vzhľad stavby ako celku. Práve z tohto dôvodu na zateplenie domu len ohlásenie stavebnému úradu nebude postačovať. Stavebnému úradu bude potrebné adresovať žiadosť o stavebné povolenie.

Formálne podmienky žiadosti o stavebné povolenie upravuje § 8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Poznatok na záver: Pokiaľ ide o stavbu, ktorá je v procese výstavby a bolo už na ňu vydané stavebné povolenie a bude sa táto stavba zatepľovať, nie je potrebné ďalšie stavebné povolenie. O stavebné povolenie je potrebné žiadať v prípade, keď ide o už postavené a skolaudované stavby. Dôvodom stavebného povolenia v týchto prípadoch je potreba statického posudku a projektu protipožiarnej ochrany. 

Nezabudnite však, že ak chcete mať úplnú pri zvažovaní zateplenia domu obráťte na príslušný stavebný úrad, ktorý vám upresní podmienky a ozrejmí vaše povinnosti. 

magazín ďalšie odporúčané

Radosť z nákupu Ďalšie dôvody
prečo si vybrať nás

  • 3 ročná záruka v cene každého produktu
  • Ku každému produktu impregnat zdarma
  • Za každý predaný produkt vysadíme 10 stromčekov 
  • Facebook
    4,9/5
    85 recenzií
Záhradný domček SANTIAGO
Moderný altánok UTAH
Záhradný domček MONACO
Záhradný altánok OREGON
Záhradný domček SANTIAGO
Záhradný domček PULA
Záhradný altánok ARIZONA
Záhradný domček VALENCIA
Záhradný Domček PULA

Veľmi vyzdvihujem spôsob komunikácie. Rýchle reakcie, ústretovosť, informovanie zákazníka o všetkom. Chlapi- montážnici boli milí, ústretoví, slúšní. Super! Veľa zdaru Vám prajem!

Ján L

Skvelá komunikácia, poradenstvo, rýchle jednanie s firmou a výsledkom je nadherný altánok, s ktorým som nesmierne spokojná. Ďakujem a MôjAltánok vrelo odporúčam!

Terézia Šoltésová, Rokycany

Výborná robota, veľmi slušná trojica pracovníkov a za 8 hodín bola táto chatka postavená. Jednoznačne nás MojAltanok.sk prekvapili vysokou úrovňou svojej práce. Doporučujeme!

Zuzana a Maroš Oravcoví, Košice

Naša škola využila služby firmy MôjAltánok a musíme ju pochváliť za kvalitne odvedenú prácu. Žiaci a učitelia môžu altánok využívať bez obáv o svoje zdravie. Ďakujeme a vrelo odporúčame ďalším záujemcom ☺

Mgr. Daniela Ďurkovská, Bratislava Riaditeľka ZŠ Sokolíkova

Výborná komunikácia pri objednávke. S montážou sme boli spokojný, cena zodpovedá kvalite. Domček splnil naše očakávania, určite odporúčam ostatným.

Peter Sirotnak, Veľký Šariš

Profesionálny prístup, rýchla odpoveď, dobré služby, tovar splnil očakávania na 100%. Odporúčam.

Matúš Hovanec, Dovalovo

Záhradný altánok bol už dlhšiu dobu našim snom, preto sme veľmi spokojní s kvalitou, termínom dodania a montážou od tejto spoločnosti. Veľmi pekne ďakujeme za kvalitne prevedenú prácu

Michal Lacko, Stará Kremnička

Maximálna spokojnosť s komunikáciou. Vybavenie a termín dodania bol dokonca kratší, ako bolo dohodnuté a úplne top bola práca dvoch chlapov na stavbe samotného domčeka- z našej strany úplná spokojnosť. Ďakujeme!

Adela Birova, Choča

Bol som veľmi spokojný s prístupom ako aj s prácou pracovníkov priamo pri stavbe domčeka. S domčekom sme taktiež veľmi spokojní, úplne spĺňa naše predstavy. Vďaka.

Ján Gonda, Levice