Na stránke sa momentálne pracuje. Niektoré funkcie môžu byť obmedzené.

Reklamácia a vrátenie

Záruka a reklamácia

1. Drevo je materiál biologického pôvodu, preto má špecifické vlastnosti, ako je schopnosť zmršťovať sa, napúčanie a deformácia. Zabránenie vytvorenia týchto  vlastností je už vo fáze rezania dreva optimálnym spôsobom, sušenie dreva v kontrolovanej sušičke, spracovanie dreva na moderných výrobných linkách a používania ochranných náterov, ktoré chránia drevo pred poveterostnými vplyvmi a pôsobením drevokazného hmyzu. Drevo je prírodný materiál preto farebné odchýlky od vyobrazenia nie sú dôvodom k reklamácii (nakoľko sa jedná o jeho prirodzenú vlastnosť).

2. Vo všeobecnosti, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov (ak nie je predavajúcim určená inak) od dňa zaplatenia, vydania, dodania alebo ukončenej montáže priamo na Vami určenej adrese. Po prevzatí sa zákazník zaručuje že tovar prevzal bez akýchkoľvek fyzických závad alebo poškodení.

3. Záruka 24 mesicov (ak nie je predavajúcim určená inak) sa vzťahuje na naše produkty a t.j.: záhradné altánky, záhradné chatky, domčeky na náradie, kované altánky a ostatné v produkty z našej ponuky. Záruka na fínsky lepenkový šindel je 15 rokov.

4. V prípade výskytu závady sa zaväzujeme k odstáneniu závady výrobku, oprave výrobku, vymeneniu chybného výroboku a dodaniu výrobku bez závad, k vráteniu plnej finančnej čiastky a odobranie si vadného výroboku v prípade opodstatnenej závady.

5. Reklamáciu možno uskutočnt písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť doručená alebo oboznámená vo vyššie uvedenej lehote.

6. Posúdenie sťažnosti a k odstráneniu závady dôjde najneskor do 21 dní od dňa doručenia sťažnosti. Odstánenie závady na výrobku alebo jeho nahradenie do 7 dní od skončenia lehoty na posúdenie sťažnosti.

7. Výrobca nie je zodpovedný za vzniknutie závady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri vlastnom transporte, skladovaní, údržbe a montáži výrobku. Ďalej nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním.

8. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré vzniknú z dôvodov spojených s predanej veci. Nepovažujú sa za to zdravé uzly “hrče” a prírodné mikrotrhliny, ktoré su spôsobené vplyvom premenlivých atmosferických a fyzikálny podmienok v ktorých sa výrobok používa. Zo smrekov, borovíc a iných ihličnatých drevín vyteká živica aj keď je drevo dostatočne vysušené. V týchto drevinách sa nachádzajú tzv. vačky zo živice, jedná sa o prirodzený jav spojený s drevom a preto sa reklamácia na púšťanie živice nevzťahuje (návod na to, ako odstrániť živicu z dreva nájdete v našich FAQ).

Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, e-mailom alebo osobne.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovnom prípade: ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

3. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri produkte zhotoveného podľa osobitých požiadaviek má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 60% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

4. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy pri typizovanom produkte, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa) § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

6. Kompenzácia za vrátený produkt je zasielaná prevodom na účet nasledujúci pracovný deň po vrátení tovaru.

Máte ďalšie otázky? Napíšte nám

Uvedomujeme si, že pri rozhodovaní sa o kúpe chaty či altánku potrebujete viac informácií. Ak máte ďalšie otázky k jednotlivým produktom, procesu výroby či k montáži, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Radi vám osobne poradíme.

  Radosť z nákupu Ďalšie dôvody
  prečo si vybrať nás

  • 3 ročná záruka v cene každého produktu
  • Ku každému produktu impregnat zdarma
  • Doprava zdarma na vybrané výrobky
  • Za každý predaný produkt vysadíme 10 stromčekov 

  Ďakujem za super altánok

  Marián Staškov

  Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. VIAC INFO