Súri vás to? Pozrite si naše

Skladovky
Články

Pokuta za neohlásenie drobnej stavby

Pokuta za neohlásenie drobnej stavby

Neustále nás teší, že vám môžeme pomáhať pri realizácií vašich záhradných snov. Či už sú to záhradné a drevené stavby, starostlivosť o záhradku či iné praktické tipy a triky, sme radi, že vám môžeme pomáhať a objasňovať zákutia sveta (nielen) záhradných stavieb.  

Nová rubrika „Časté otázky“ bude prinášať odpovede na otázky, ktoré sa v rámci záhradných stavieb riešia najčastejšie, praktické tipy ale aj skúsenosti iných záhradkárov, kutilov, stavebníkov, dekoratérov či milovníkov prírody a relaxu v záhradke. Pretože zdieľanie skúseností a poznatkov v komunite je skvelým spôsobom, ako sa dozvedieť omnoho viac.  

V dnešnej časti sa spoločne pozrieme na problematiku ohlasovania drobných stavieb. Dozviete sa, ako definujeme drobnú stavbu, o povinnosti ohlasovania realizácie drobnej stavby a to, čo hrozí, ak si túto povinnosť nesplníte.

Čo je to drobná stavba?

Zákon č. 50/1976 Zb. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v § 139b ods. 7 definuje drobné stavby ako stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie

Za drobné stavby sa podľa stavebného zákona považujú prízemné stavby nepresahujúce zastavanú plochu 25 m2 a výšku 5 m, akými sú napríklad kôlne práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení. Za drobné stavby sa považujú aj stavby nepresahujúce zastavanú plochu 25 m2 a hĺbku 3 m, ako sú napríklad pivnice či žumpy. Stavebný zákon ďalej definuje drobné stavby v § 139b ods. 8 a ods. 9. Zákon č. 50/1976 Zb. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v plnom znení nájdete tu.

rodinný domček na dlani

Ohlasovanie drobnej stavby

Na realizáciu drobnej stavby podľa stavebného zákona stavebné povolenie nepotrebujete a jej stavbu, zmeny či udržiavacie práce je možné realizovať na základe ohlásenia stavebnému úradu. Ohlásenie sa realizuje ešte pred začatím stavebných prác. Ohlásenie sa podáva stavebnému úradu obce, ktorý je ako samostatný odbor buď mestského úradu, alebo ako príslušný stavebný odbor ku konkrétnemu obecnému úradu. Ohlásenie stavebnému úradu upravuje § 57 stavebného zákona. 

Za deň ohlásenia drobnej stavby sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu. Uskutočnenie prác sa môže začať až vtedy, keď vám stavebný úrad písomne oznámi rozhodnutie, že nemá proti drobnej stavbe žiadne námietky. 

V niektorých prípadoch môže stavebný úrad určiť, že uskutočnenie prác bude možné len na základe stavebného povolenia či iného spôsobu ohlásenia.

Formálnu stránku ohlásenia drobnej stavby upravuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., podľa ktorej ohlásenie drobnej stavby musí obsahovať: meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka; účel, rozsah a miesto stavby; druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností; ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby; ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku; jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby; jednoduchý technický opis stavby; rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Pokuta za neohlásenie drobnej stavby

Stavebný zákon v tretej časti upravuje sankcie, ktoré môžu byť stavebníkovi udelené. Podľa § 105 ods. 1 sa ten, kto uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním, dopúšťa priestupku. Za takýto priestupok môže byť stavebníkovi udelená pokuta do výšky 332 EUR. Ďalej, v zmysle § 106 stavebného zákona, môže stavebný úrad alebo inšpekcia uložiť pokutu do výšku 13 278 EUR právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v prípade, že uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním.

ODPORÚČANIE NA ZÁVER! Pred tým, než sa rozhodnete realizovať drobnú stavbu, odporúča sa kontaktovať príslušný stavebný úrad a overiť si všetky náležité informácie či ozrejmiť nezrovnalosti. Vyhnete sa tak zbytočným problémom a komplikáciám a budete si istý, že ste splnili všetky náležité povinnosti pri realizácii vašej drobnej stavby. 

magazín ďalšie odporúčané

Radosť z nákupu Ďalšie dôvody
prečo si vybrať nás

  • 3 ročná záruka v cene každého produktu
  • Ku každému produktu impregnat zdarma
  • Za každý predaný produkt vysadíme 10 stromčekov 
  • Facebook
    4,9/5
    85 recenzií
Záhradný domček SANTIAGO
Moderný altánok UTAH
Záhradný domček MONACO
Záhradný altánok OREGON
Záhradný domček SANTIAGO
Záhradný domček PULA
Záhradný altánok ARIZONA
Záhradný domček VALENCIA
Záhradný Domček PULA

Veľmi vyzdvihujem spôsob komunikácie. Rýchle reakcie, ústretovosť, informovanie zákazníka o všetkom. Chlapi- montážnici boli milí, ústretoví, slúšní. Super! Veľa zdaru Vám prajem!

Ján L

Skvelá komunikácia, poradenstvo, rýchle jednanie s firmou a výsledkom je nadherný altánok, s ktorým som nesmierne spokojná. Ďakujem a MôjAltánok vrelo odporúčam!

Terézia Šoltésová, Rokycany

Výborná robota, veľmi slušná trojica pracovníkov a za 8 hodín bola táto chatka postavená. Jednoznačne nás MojAltanok.sk prekvapili vysokou úrovňou svojej práce. Doporučujeme!

Zuzana a Maroš Oravcoví, Košice

Naša škola využila služby firmy MôjAltánok a musíme ju pochváliť za kvalitne odvedenú prácu. Žiaci a učitelia môžu altánok využívať bez obáv o svoje zdravie. Ďakujeme a vrelo odporúčame ďalším záujemcom ☺

Mgr. Daniela Ďurkovská, Bratislava Riaditeľka ZŠ Sokolíkova

Výborná komunikácia pri objednávke. S montážou sme boli spokojný, cena zodpovedá kvalite. Domček splnil naše očakávania, určite odporúčam ostatným.

Peter Sirotnak, Veľký Šariš

Profesionálny prístup, rýchla odpoveď, dobré služby, tovar splnil očakávania na 100%. Odporúčam.

Matúš Hovanec, Dovalovo

Záhradný altánok bol už dlhšiu dobu našim snom, preto sme veľmi spokojní s kvalitou, termínom dodania a montážou od tejto spoločnosti. Veľmi pekne ďakujeme za kvalitne prevedenú prácu

Michal Lacko, Stará Kremnička

Maximálna spokojnosť s komunikáciou. Vybavenie a termín dodania bol dokonca kratší, ako bolo dohodnuté a úplne top bola práca dvoch chlapov na stavbe samotného domčeka- z našej strany úplná spokojnosť. Ďakujeme!

Adela Birova, Choča

Bol som veľmi spokojný s prístupom ako aj s prácou pracovníkov priamo pri stavbe domčeka. S domčekom sme taktiež veľmi spokojní, úplne spĺňa naše predstavy. Vďaka.

Ján Gonda, Levice