Súri vás to? Pozrite si naše

Skladovky
Články

Chata bez stavebného povolenia: Všetko čo potrebujete vedieť pri výbere a kúpe chaty🏠

chata bez stavebného povolenia

Snívate aj vy o vlastnej chate, kde by ste si mohli užívať príjemné chvíle oddychu? Čo všetko je potrebné vedieť ešte predtým, než sa rozhodnete pre jej výstavbu? A dá sa chata postaviť aj bez stavebného povolenia? V tomto článku sa bližšie venujeme náležitostiam, ktoré určuje stavebný zákon.

Čo v článku nájdete:

Poznámka: Text v tomto článku je obnovený a aktualizovaný o nové informácie zo starších článkov.

Výhody vlastniť chatu

Mať vlastnú chatu je snom, po ktorom túži mnoho ľudí. Jednou z najväčších výhod vlastníctva chaty je práve sloboda, ktorú poskytuje. Chata vám poskytne možnosť prísť a odísť kedykoľvek to bude vyhovovať vám, bez starostí s vybavovaním alebo hľadaním ubytovania. Chata je dokonalým miestom na výlety či dovolenky a skvelo sa hodí nielen do rekreačných či záhradkárskych oblastí, ale aj na pozemok pri jazere, v lese alebo na horách. Pobyt na chate je ideálny pre všetkých tých, ktorí milujú byť v prírode alebo radi lyžujú či sa venujú turistike.

Vlastniť chatu tiež môže poskytnúť pocit stability a bezpečia. Chata môže byť vašim útočiskom, kam sa vydáte, keď potrebujete vypnúť od okolitého sveta. Častokrát situované v srdci prírody, chaty poskytujú ideálne prostredie na odreagovanie sa a dokonalý a ničím nerušený relax. Vlastníctvo chaty tiež poskytuje rodine a priateľom skvelú príležitosť zhromaždiť sa a stráviť príjemný a kvalitný čas.

Ďalšou výhodou vlastníctva chaty je možnosť príjmu z jej prenájmu. A chatu využívate len občas, môžete ju po zvyšok času prenajímať. Prenájom chaty môže byť skvelý spôsob, ako kompenzovať náklady na vašu investíciu.

chata bunkie

Keď vlastníte chatu, máte tiež úplnú kontrolu nad jej výberom, dizajnom a vybavením. Budete tak mať voľnú ruku pri zariaďovaní, pri ktorom sa môžete realizovať. Či už budete chcieť vytvoriť atmosféru minimalistického priestoru, alebo útulnej škandinávskej chaty, môžete si presne vybrať, ako chcete zariadiť a vyzdobiť vašu chatu presne podľa vášho vkusu.

Tip: Vyberte si ten správy štýl pre vašu chatu! Inšpirujte sa týmito dizajnovými štýlmi, ktoré môžete využiť pri zariaďovaní interiéru vašej chaty.

Na čo myslieť pri výbere chaty?

Chata je univerzálnou stavbou, ktorú si môžete postaviť na akýkoľvek pozemok, či už ide o záhradu, pozemok pri jazere či v rekreačnej oblasti. Stavba chaty nemusí byť náročný proces, pokiaľ máte dostatok informácií, zručností a skúseností, alebo poznáte niekoho, kto by vám s výstavbou vedel pomôcť. Nie všetci sme však skúsenými majstrami, preto mnoho majiteľov chát siaha práve po už hotových či montovaných chatách, ktoré si zakúpia od dodávateľa či predajcu. Ide o výhodné riešenie, vďaka ktorému môžete mať svoju vysnívanú chatu v priebehu niekoľkých dní. Pri výbere chaty je však potrebné myslieť na niekoľko podstatných faktorov:

 • výber správneho materiálu,
 • výber vhodnej veľkosti chaty,
 • možnosti pozemku a podkladová plocha,
 • právne povinnosti, stavebné povolenie a ohlásenie.
vyber vhodneho materialu

Najčastejším a najobľúbenejším materiálom pre chaty je drevo, a to práve pre jeho vlastnosti, ktoré navodzujú harmonickú a autentickú atmosféru a spojenie s prírodou. Drevo je príjemný materiál, ktorý poskytuje útulné prostredie. Zároveň ide o prírodný materiál, ktorý mení svoje vlastnosti vzhľadom na vplyvy počasia ale aj mechanické používanie. Na drevené stavby vplývajú poveternostné podmienky viac, než na stavby z iných materiálov, kvôli čomu je potrebné dreveným stavbám zabezpečiť patričnú ochranu ale aj starostlivosť.

Tip: Tu sa dočítate aj to, ako prebieha výroba a realizácia našich produktov.

Odolnosť dreva voči poškodeniu závisí aj od jeho tvrdosti a hustoty. Preto sa pri výbere chaty zamerajte na kvalitné materiály, ideálne také drevo, ktoré pochádza zo severských oblastí. Na porovnanie, tuzemský smrek či borovica (dreviny, z ktorých sa najčastejšie vyrábajú drevené stavby), majú nižšiu hustotu než smrek či borovica zo škandinávskych a sibírskych oblastí, a tým pádom aj nižšiu odolnosť.

Tip: Všetky drevené chaty z našej ponuky sú vyrábané zo škandinávskych alebo sibírskych drevín. Prezrite si ponuku našich drevených chát a inšpirujte sa pri výbere vašej vysnívanej.

chata santiago

Okrem výberu správneho materiálu je potrebné drevenej chate zabezpečiť aj náležitú ochranu prostredníctvom ochranných náterov. Úplne prvým náterom, ktorý sa aplikuje na surové drevo, by mal byť impregnačný náter, ktorý obsahuje aktívne biocídy, ktoré ochránia drevo pred škodcami, ako sú huby či drevokazný hmyz. Nasledovať by mal druhý náter, ktorý môže byť v podobe lazúry alebo krycej farby. Drevo si vyžaduje aj pravidelnú starostlivosť – aspoň raz za dva roky by sa malo kompletne povrchovo upraviť.

Výber chaty a jej veľkosti, prevedenia a dizajnu závisí od vašich požiadaviek, účelu, na ktorý budete chatu využívať ale aj možností pozemku, na ktorý ju umiestnite. Dnešná ponuka chát je naozaj široká, a tak s výberom nebudete mať problém. Kľúčové bude určiť si nasledujúce body:

 • Pre koľkých ľudí bude chata?
 • Na aké účely bude využívaná?
 • Koľko priestoru máte na pozemku k dispozícii?
 • Budete mať čas starať sa o veľkú chatu?

Nie menej dôležitým aspektom je aj podkladová plocha pre vašu chatu. V závislosti od veľkosti chaty sa budú rôzniť aj požiadavky na podklad. Pri menších chatách sa často na prípravu podkladovej plochy využíva štrkové lôžko, ktoré sa vysype na pevný a rovný povrch. Ďalšími možnosťami podkladovej plochy je betónová platňa, betónové kocky či pätky.

Tip: Prečítajte si viac o príprave podkladovej plochy pre drevené stavby.

Chata bez stavebného povolenia? Dá sa to?

Postaviť si chatu na pozemku či záhrade je snom mnohých z nás. Avšak predtým, než sa pustíte do jej výberu a výstavby, je dôležité vedieť, čo treba dodržať. Výstavba chaty, nezáležiac na jej veľkosti má svoje obmedzenia, respektíve náležitosti, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona. V nasledujúcich odsekoch sa bližšie pozrieme na to, čo všetko je potrebné pred výstavbou chaty vybaviť a či sa dá chata postaviť bez stavebného povolenia.

chata bez stavebneho povolenia

Najdôležitejším kritériom je v tomto kontexte veľkosť a rozloha stavby. Iné požiadavky sa uplatňujú v prípade, ak ide o menšiu chatu, ktorú plánujete postaviť na vašej záhradke a iné, ak plánujete výstavbu veľkej chaty.

Pokiaľ ide o menšiu chatu či záhradnú stavbu, nie v každom prípade potrebujete stavebné povolenie. Pokiaľ ide o takzvané „drobné stavby“, bude postačujúce stavebné ohlásenie. Zákon č. 50/1976 Zb. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v § 139b ods. 7 definuje drobné stavby ako stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Za drobné stavby sa podľa stavebného zákona považujú prízemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m²  a výska 5 metrov, ako sú napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení. Za drobné stavby sa považujú aj stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 metre, ako sú pivnice či žumpy. Stavebný zákon ďalej definuje drobné stavby v § 139b ods. 8 a ods. 9.

Zákon č. 50/1976 Zb. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v plnom znení nájdete tu.

Ak si teda plánujete zaobstarať chatu na záhrade, ktorá bude spadať do týchto rozmerov, nepotrebujete stavebné povolenie. No v stavebnom konaní platí nepísané pravidlo, podľa ktorého by ste mali stavbu aspoň ohlásiť stavebnému úradu.

Kedy a ako ohlásiť osadenie chaty?

Ohlásenie drobných stavieb sa musí realizovať ešte pred začatím stavebných prác. Ohlásenie musí byť realizované písomnou formou a adresuje sa príslušnému stavebnému úradu obecného úradu obce, v ktorej území je pozemok, na ktorom plánujete chatu postaviť, situovaný. Ohlásenie sa realizuje prostredníctvom tlačiva Ohlásenie o zámere k vydaniu územného súhlasu, ktoré vám poskytnú na stavebnom úrade.

Formálnu stránku ohlásenie drobnej stavby upravuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., podľa ktorej ohlásenie drobnej stavby musí obsahovať: „meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka; účel, rozsah a miesto stavby; druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností; ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby; ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.“

Aké dokumenty potrebujete k ohláseniu?

Vo všeobecnosti je k ohláseniu priložiť nasledujúce dokumenty:

 • list vlastníctva (alebo iný dokument, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku),
 • jednoduchý technický opis stavby,
 • jednoduchý situačný výkres  v dvoch vyhotoveniach (prípadne geometrický plán), aj s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku, so zakreslením odstupových vzdialeností so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
 • súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti na uskutočnenie drobnej stavby,
 • súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností (v prípade, že budú výstavbou nejakým spôsobom dotknuté),
 • vyhlásenie stavebného dozoru, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby realizovanej svojpomocou.
 • ďalšie rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

K ohláseniu môžete pripojiť aj fotokópie iných dokumentov a listín, ktorými by ste po kúpe chaty mohli disponovať a mohli by byť pre stavebný úrad smerodajné, ako napríklad montážny manuál či ekologické certifikáty.

Kedy je potrebný súhlas suseda?

Vo všeobecnosti platí, že plánovaná stavba by sa mala od spoločnej hranice so susedným pozemkom nachádzať aspoň vo vzdialenosti 2 metre. Ak však táto vzdialenosť nebude dodržaná, budete potrebovať minimálne súhlas suseda.

Kedy môžete osadiť chatu?

V rámci zachovania občianskej procesnej lehoty sa za deň ohlásenia považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštu. S prácami na chate môžete začať až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu prác nemá námietky. K písomnému oznámeniu by mal stavebný úrad pripojiť aj overený jednoduchý situačný výkres. Môže sa stať, že stavebný úrad po preskúmaní podaného oznámenia nariadi, že realizáciu chaty možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K takýmto situáciám dochádza najčastejšie vtedy, keď stavba presahuje maximálne požadované rozmery.

V niektorých prípadoch si môže stavebný úrad tiež vyžiadať stanovisko od Obvodného úradu, odboru životného prostredia, ktorý zhodnotí, či daná stavba na danom mieste nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Hrozí pokuta za neohlásenie?

Podľa § 105 ods. 1 stavebného zákona sa ten, kto uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním, dopúšťa priestupku. Za takýto priestupok môže byť udelená pokuta do výšky 332 EUR.

Ďalej, v zmysle § 106 stavebného zákona, môže stavebný úrad alebo inšpekcia uložiť pokutu do výšku 13 278 EUR právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v prípade, že uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním.

Dodatočné ohlásenie a povolenie stavby

Čo v prípade, ak ste s prácami na chate začali či už dokončili a neohlásili ste ju alebo nepožiadali o stavebné povolenie? Odpoveď nám opäť ponúka stavebný zákon. §88 hovorí o konaní o dodatočnom povolení stavby. Ako uvádza odsek 8 tohto paragrafu, ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (a to aj pri neohlásenej jednoduchej stavbe alebo jej zmene), začne z vlastného podnetu konanie.

Ak stavebný úrad zistí, že bola uskutočnená neohlásená stavba, je povinný uskutočniť na stavbe štátny stavebný dohľad (ŠSD). Počas tohto procesu stavebný úrad zisťuje, či na uskutočnenie stavby postačovalo ohlásenie alebo by si vyžadovala posúdenie v stavebnom konaní. Ak na stavbu postačovalo ohlásenie, postupuje podľa § 104 ods. 2 stavebného zákona. Stavebník bude povinný obstarať zjednodušenú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, nazývanú aj passport stavby.

Konanie o dodatočnom povolení stavby môže byť ukončené dvoma spôsobmi:

 • Stavba sa dodatočne povolí – stavebný úrad posúdil, že realizácia stavby nie je v rozpore s verejným záujmom a boli doložené všetky náležité doklady.
 • Stavba bude nariadená na odstránenie – stavebný úrad rozhodol o opačnom stanovisku alebo neboli doložené všetky náležité doklady.

Vlastniť chatu je snom mnohých (nielen) záhradkárov a všetkých tých, ktorí milujú oddych a relax v prírode. Svoju chatu si môžete postaviť tak ako na záhrade v blízkosti domu, ako v rekreačnej oblasti, pri jazere či na horách. Predtým, než sa pustíte do jej výstavby, nezabudnite na tie najdôležitejšie aspekty, a to nielen výber správnych materiálov, ale aj všetky náležité povinnosti vyplývajúce zo zákona, aby ste sa vyhli budúcim komplikáciám.

Tento článok čerpal informácie z legislatívy stavebného zákona a prislúchajúcich vyhlášok, avšak odporúčame sa pred realizáciou výstavby obrátiť na príslušné úrady vo vašej obci. So skúsenosti totiž vieme, že stavebný zákon nie je vždy smerodajný a môžeme sa stretnúť so situáciami, kedy sa pri rovnakých stavbách vyžadujú rozdielne postupy. Aby ste disponovali presnými a aktuálnymi informáciami, obráťte sa na odborníkov a pracovníkov príslušného obecného a stavebného úradu.

magazín ďalšie odporúčané

Radosť z nákupu Ďalšie dôvody
prečo si vybrať nás

 • 3 ročná záruka v cene každého produktu
 • Ku každému produktu impregnat zdarma
 • Za každý predaný produkt vysadíme 10 stromčekov 
 • Facebook
  4,9/5
  85 recenzií
Záhradný domček SANTIAGO
Moderný altánok UTAH
Záhradný domček MONACO
Záhradný altánok OREGON
Záhradný domček SANTIAGO
Záhradný domček PULA
Záhradný altánok ARIZONA
Záhradný domček VALENCIA
Záhradný Domček PULA

Veľmi vyzdvihujem spôsob komunikácie. Rýchle reakcie, ústretovosť, informovanie zákazníka o všetkom. Chlapi- montážnici boli milí, ústretoví, slúšní. Super! Veľa zdaru Vám prajem!

Ján L

Skvelá komunikácia, poradenstvo, rýchle jednanie s firmou a výsledkom je nadherný altánok, s ktorým som nesmierne spokojná. Ďakujem a MôjAltánok vrelo odporúčam!

Terézia Šoltésová, Rokycany

Výborná robota, veľmi slušná trojica pracovníkov a za 8 hodín bola táto chatka postavená. Jednoznačne nás MojAltanok.sk prekvapili vysokou úrovňou svojej práce. Doporučujeme!

Zuzana a Maroš Oravcoví, Košice

Naša škola využila služby firmy MôjAltánok a musíme ju pochváliť za kvalitne odvedenú prácu. Žiaci a učitelia môžu altánok využívať bez obáv o svoje zdravie. Ďakujeme a vrelo odporúčame ďalším záujemcom ☺

Mgr. Daniela Ďurkovská, Bratislava Riaditeľka ZŠ Sokolíkova

Výborná komunikácia pri objednávke. S montážou sme boli spokojný, cena zodpovedá kvalite. Domček splnil naše očakávania, určite odporúčam ostatným.

Peter Sirotnak, Veľký Šariš

Profesionálny prístup, rýchla odpoveď, dobré služby, tovar splnil očakávania na 100%. Odporúčam.

Matúš Hovanec, Dovalovo

Záhradný altánok bol už dlhšiu dobu našim snom, preto sme veľmi spokojní s kvalitou, termínom dodania a montážou od tejto spoločnosti. Veľmi pekne ďakujeme za kvalitne prevedenú prácu

Michal Lacko, Stará Kremnička

Maximálna spokojnosť s komunikáciou. Vybavenie a termín dodania bol dokonca kratší, ako bolo dohodnuté a úplne top bola práca dvoch chlapov na stavbe samotného domčeka- z našej strany úplná spokojnosť. Ďakujeme!

Adela Birova, Choča

Bol som veľmi spokojný s prístupom ako aj s prácou pracovníkov priamo pri stavbe domčeka. S domčekom sme taktiež veľmi spokojní, úplne spĺňa naše predstavy. Vďaka.

Ján Gonda, Levice